Δημιουργία ενός νέου προγράμματος


Για να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα στο λογισμικό χρειάζεται να ανοίξετε το πρόγραμμα .


.png

1)Με το άνοιγμα του λογισμικού εμφανίζεται η πιο πάνω εικόνα και εσείς πληκτρολογείτε το όνομα της εργασίας και επιλέγετε Go

Το περιβάλλον του λογισμικού

Πιο κάτω βλέπετε το περιβάλλον του λογισμικού όπου βρίσκεται ο χώρος εργασίας και στα αριστερά τα διάφορα μπλοκ που θα χρησιμοποιήσετε. Για να χρησιμοποιήσετε κάποιο μπλοκ το επιλέγετε από την κατάλληλη παλέτα και το σέρνετε στο χώρο εργασίας.

1.png
Στα αριστερά είναι ομαδοποιημένα τα μπλοκ σε τρεις κατηγορίες.
1) Η παλέτα με τα πιο συνηθισμένα μπλοκ (κοινά μπλοκ).
2) Η ολοκληρωμένη παλέτα με όλα τα μπλοκ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμπεριλαμβανομένων και των κοινών μπλοκ.
3) Η παλέτα με επιπρόσθετα μπλοκ. ( μπλοκ που εσείς έχετε δημιουργήσει ή προσθέσει)