Μεταφορά προγράμματος στο ΝΧΤ


Συνδέστε το ρομπότ σας με τον υπολογιστή και με το κουμπί download κατεβάστε το πρόγραμμα σας στο ρομπότ.

.png

Συμβουλευτείτε την επιλογή Controller (link) για να ενημερωθείτε και για τις υπόλοιπες λειτουργίες του κέντρου ελέγχου.

Εκτέλεση προγράμματος


.jpg
Πιέζουμε το πλήκτρο (RUN- πορτοκαλί πλήκτρο) για την εκτέλεση του προγράμματος.