Στροφή του αυτοκινήτου

Φτιάξε: Ένα αυτοκίνητο που αλλάζει τη διεύθυνση κίνησης του αυτοκινήτου κατά 90 μοίρες δεξιά.
Ασκηθείτε: στη χρήση του Move Block και Motor block, σε βασικές λειτουργίες δημιουργίας και αποθήκευσης προγράμματος με το λογισμικό Lego Mindstorms Education NXT 2.0, βασικές λειτουργίες μεταφοράς και εκτέλεση προγράμματος στο NXT.

Κατασκευή: Ακολουθήστε τις οδηγίες κατασκευής


Οδηγίες για το πώς να φτιάξετε ένα καινούριο πρόγραμμα εδώ

Γενικά

Για να αλλάξετε τη διεύθυνση κίνησης του αυτοκινήτου κατά 90 μοίρες υπάρχουν 2 τρόποι.

Τρόπος Α: χρήση Move Block

Βήμα1: Βρίσκετε το Move Block στην παλέτα Common Palette. Επιλέξτε το Move Block από την παλέτα και σύρετε το στο χώρο εργασίας.

st.png
Σχήμα 1


Βήμα 2: Κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε το αυτοκίνητο σας κάνει στροφή 90 μοιρών.
st1.png
Σχήμα 2

1) Επιλέγετε τις θύρες που είναι συνδεδεμένοι οι κινητήρες.
2) Επιλέγετε την κατεύθυνση στην οποία θέλετε να κινηθεί το αυτοκίνητο
3) Επιλέξτε για δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη κίνηση του αυτοκινήτου.
4) Ρυθμίστε την ισχύ του κινητήρα.
5) Πληκτρολογήστε τις μοίρες που επιθυμείτε.


Συμβουλευτείτε και το Move Block βασικές λειτουργίες

Πειραματιστείτε (Δοκιμάστε)
  • Μπορείτε να αντιστρέψετε την κατεύθυνση στροφής επιλέγοντας την αντίθετη κατεύθυνση στο σημείο 2 του σχήματος 2
  • Μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ του κινητήρα ρυθμίζοντας την κλίμακα στο σημείο 3 του σχήματος 2.
  • Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια στροφής του αυτοκινήτου πληκτρολογώντας στο σημείο 5 του σχήματος 2.

Τρόπος Β: χρήση Motor Block


Βήμα1: Βρίσκετε το Motor Block στην παλέτα Complete Palette. Επιλέξτε το Motor Block από την παλέτα και σύρετε το στο χώρο εργασίας.


st4.jpg
Σχήμα 3

Βήμα 2: Κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε το αυτοκίνητο σας κάνει στροφή 90 μοιρών.

st3.png
Σχήμα 4

1) Επιλέγετε τη θύρα που είναι συνδεδεμένος ο κινητήρας.
2) Επιλέγετε την κατεύθυνση στην οποία θέλετε να κινηθεί ο κινητήρας

3) Ρυθμίστε την ισχύ του κινητήρα.
4) Πληκτρολογήστε τις μοίρες για να κάνει στροφή 90 μοιρών το αυτοκίνητο σας.


Συμβουλευτείτε και το Motor Block βασικές λειτουργίες

Οδηγίες για τη μεταφορά και εκτέλεση προγράμματος στο Nxt Εδώ

Πειραματιστείτε (Δοκιμάστε)
  • Μπορείτε να αντιστρέψετε την κατεύθυνση στροφής επιλέγοντας την αντίθετη κατεύθυνση στο σημείο 2 του σχήματος 4.
  • Μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ του κινητήρα ρυθμίζοντας την κλίμακα στο σημείο 3 του σχήματος 4.
  • Μπορείτε να αλλάξετε την διάρκεια στροφής του αυτοκινήτου πληκτρολογώντας στο σημείο 4 του σχήματος 4.


Προβληματιστείτε (Διερευνήστε)


Προβληματιστείτε (Διερευνήστε)
Φτιάξτε ένα πρόγραμμα που περιστρέφει το αυτοκίνητο σας κατά μια πλήρη δεξιόστροφη περιστοφή γύρο από τον εαυτό του.
Μπορείτε να το πετύχετε αυτό καθορίζοντας τη διάρκεια κίνησης του κινητήρα στο σημείο 4 του σχήματος 4, είτε σε περιστροφές του κινητήρα(Rotations), είτε σε δευτερόλεπτα κίνησης(Seconds), είτε σε μοίρες περιστροφής του κινητήρα(Degrees).
1)Κάνετε κατάλληλους υπολογισμούς ώστε το αυτοκίνητο να εκτελεί συγκεκριμένο αριθμό περιστροφών με τις 3 μεθόδους και συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα.

Πίνακας 1


Τρόπος καθορισμού διάρκειας κίνησης
Duration Διάρκεια
Αριθμός περιστροφών αυτοκινήτου
Degrees

1
Degrees

2
Rotations

1
Rotations

2
Seconds

1
Seconds

2
α) Τι παρατηρείτε αν συγκρίνετε τον αριθμό περιστροφών του αυτοκινήτου όταν η διάρκεια δίνεται σε Degrees, σε σχέση με τον αριθμό περιστροφών του αυτοκινήτου όταν η διάρκεια δίνεται σε Rotations. Τι συμπέρασμα βγάζετε;

Επέκταση
Με βάση την πιο πάνω εξάσκηση σας, προγραμματίστε το αυτοκίνητο, ώστε να αλλάζει κατεύθυνση και να είναι έτοιμο να επιστρέψει προς τα πίσω. ( επαναστροφή )
α) Ποιός ο αριθμός των περιστροφών του αυτοκινήτου ώστε να επιτύχετε το πιο πάνω;
β) Συμπληρώστε τον αναγκαίο αριθμό περιστροφών, ώστε το αυτοκίνητο να κάνει την επαναστροφή και υπολογίστε τη διάρκεια που πρέπει να δωθεί στον κινητήρα και με τις 3 μεθόδους (Degrees, Rotations,Seconds).

Πίνακας 1


Τρόπος καθορισμού διάρκειας κίνησης
Αριθμός περιστροφών αυτοκινήτου
Διάρκεια
Duration
Degrees


Rotations


Seconds