Δημιουργία τετραγώνου


Φτιάξτε: Ένα αυτοκίνητο που κινείται στην περίμετρο ενός τετραγώνου .
Ασκηθείτε: Στη χρήση του Move Block, Motor Block και Loop Block.Όπως επίσης και σε βασικές λειτουργίες δημιουργίας και αποθήκευσης προγράμματος με το λογισμικό Lego Mindstorms Education NXT 2.0, βασικές λειτουργίες μεταφοράς και εκτέλεση προγράμματος στο NXT.

Κατασκευή: ακολουθήστε τις οδηγίες κατασκευής
Προγραμματισμός

Οδηγίες για το πώς να φτιάξετε ένα καινούριο πρόγραμμα εδώ

Γενικά
Ένα τετράγωνο αποτελείται από τέσσερις γραμμές ίσου μήκους και τέσσερις ορθές γωνίες.
Προγραμματίζουμε το ρομπότ αυτοκίνητο να κινείται περιμετρικά ενός τετραγώνου δημιουργώντας τέσσερις συνεχόμενες γραμμές ίδιου μήκους σχηματίζοντας ορθή γωνία μεταξύ τους


Βήμα1: Τοποθετήστε το Move Block στο χώρο εργασίας και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη δημιουργία μιας ευθείας. Για βοήθεια εδώ
Βήμα2: Τοποθετήστε το Motor Block στο χώρο εργασίας και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη δημιουργία μιας στροφής 90 μοιρών. Για βοήθεια εδώ
Βήμα3: Επαναλάβετε τα Βήμα1 και Βήμα2 διαδοχικά για τρεις φορές με τις ίδιες ρυθμίσεις .

t.png

1) Συνδέοντας με αυτό τον τρόπο ένα Move Block και Motor Block προγραμματίζετε το αυτοκίνητο σας ώστε να κινείται φτιάχνοντας μια ευθεία και στη συνέχεια να κάνει στροφή 90 μοιρών.

Οδηγίες για τη μεταφορά και εκτέλεση προγράμματος στο Nxt Εδώ

Πειραματιστείτε (Δοκιμάστε)

  • Μπορείτε να αντιστρέψετε την κατεύθυνση στροφής ή διεύθυνσης επιλέγοντας την αντίθετη κατεύθυνση.
  • Μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ του κινητήρα.
  • Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια κίνησης για τη δημιουργία μιας ευθείας (προσοχή πρέπει να βάλετε την ίδια διάρκεια σε όλα τα Move Blocks αλλιώς δεν θα είναι τετράγωνο) .

Προβληματιστείτε (Διερευνήστε)