Προσθήκη αισθητήρα ήχου και υπερήχων


Φτιάξτε: Ένα αυτοκίνητο που κινείται ευθύγραμμα μπρος μέχρι να ανιχνεύσει κάποιο εμπόδιο. Όταν ανιχνεύσει εμπόδιο τότε κινείται προς τα πίσω και κάνει στροφή 90 μοιρών. Επίσης το αυτοκίνητο θα κάνει στροφή 180 μοιρών όταν ανιχνεύει ψηλή ένταση ήχου.

Ασκηθείτε: Στη χρήση του Move Block, Loop Block, Switch Block, όπως και στα μπλοκ αισθητήρα αφής και ήχου.

Κατασκευή: Ακολουθήστε τις οδηγίες κατασκευής

Οδηγίες για το πώς να φτιάξετε ένα καινούριο πρόγραμμα εδώ

Προγραμματισμός


Βήμα 1: Επιλέξτε το Loop Block από την παλέτα Common Palette και σύρετε το στο χώρο εργασίας.

.png

Βήμα 2: Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε το Loop Block να εκτελείται για πάντα(forever).

1.png

1)Επιλέξτε στο Control την επιλογή για πάντα.

Βήμα 3: Επιλέξτε το Switch Block από την παλέτα Common Palette και σύρετε το μέσα στο Loop Block.


2.png

Βήμα 4: Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε το Switch Block να ενεργοποιείται με αισθητήρα ήχου. Ρυθμίστε τον αισθητήρα ήχου.
3.png

1)Επιλέξτε ότι το Switch Block θα ενεργοποιείται με αισθητήρα.
2)Επιλέξτε το Sound Sensor.
3)Επιλέξτε τη θύρα που είναι ενωμένος ο αισθητήρας.
4)Ρυθμίστε πότε θα ενεργοποιείται ο αισθητήρας ήχου.
Βήμα 5: Επιλέξτε το Switch Block από την παλέτα Common Palette και σύρετε το μέσα στο Switch Block που τοποθετήσαμε στο Βήμα 3 στην πάνω περιοχή (αληθές). Επιλέξτε και το Move Block και σύρετε το στην κάτω περιοχή (ψευδές).

4.png
Βήμα 6: Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε το Switch Block που μόλις τοποθετήσαμε να ενεργοποιείται με αισθητήρα ήχου. Επίσης ρυθμίστε το Μove Block να κάνει μία πλήρη στροφή στο αυτοκίνητο σας . Για βοήθεια στη ρύθμιση του Move Block Εδώ

5.png


1)Επιλέξτε ότι το Switch Block θα ενεργοποιείται με αισθητήρα.
2)Επιλέξτε το Ultrasonic Sensor.
3)Επιλέξτε τη θύρα που είναι ενωμένος ο αισθητήρας.
4)Ρυθμίστε πότε θα ενεργοποιείται ο αισθητήρας.

Βήμα 7: Τοποθετήστε στο Switch Block που βάλαμε στο Βήμα 5 στο πάνω μέρος ένα Move Block όπου θα κάνει κίνηση προς τα εμπρός για πάντα. Επίσης τοποθετήστε στο κάτω μέρος δύο Move Block σε σειρά. Το πρώτο θα εκτελεί κίνηση προς τα πίσω για ένα χρονικό διάστημα και το επόμενο Move να κάνει στροφή 90 μοιρών.

6.png

Βήμα 8: Ρυθμίστε τα Move Blocks σύμφωνα με τις πιο πάνω λειτουργίες. Για βοήθεια εδώ.

Οδηγίες για τη μεταφορά και εκτέλεση προγράμματος στο Nxt Εδώ

Πειραματιστείτε (Δοκιμάστε)

  • Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές ενεργοποίησης στους αισθητήρες φωτός και υπερήχων.
  • Μπορείτε να προσθέσετε αισθητήρα ενεργοποίησης στο αρχικό Loop block